Про підприємство

Комунальне підприємство “Харківські теплові системи” засноване відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про власність” та інших законодавчих актів України. Комунальне підприємство “Харківські теплові системи” належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, постановами Верховної Ради України, указами
та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, іншими нормативними актами.

Відповідно до закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення.»

Стаття 1. «Види інформації, доступ до якої забезпечується споживачам»

Частина перша «Споживачам у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації зокрема про заходи з енергозбереження».

Заходи з енергозбереження на об’єктах Комунального Підприємства «Харківські теплові системи»

Основні напрямки впровадження енергозберігаючих заходів та підвищення енергоефективності системи теплопостачання:

  • Заміна та модернізація теплових мереж з використанням сучасних технологій, матеріалів і виробів.
  • Відновлення теплової ізоляції із застосуванням сучасних матеріалів.
  • Заміна морально застарілих та фізично зношених котлів з низьким ККД на нові сучасні високоефективні типи котлів.
  • Закриття низькоефективних і фізично застарілих котелень з переведенням споживачів на більш ефективні джерела теплової енергії, переважно до системи централізованого теплопостачання.
  • Впровадження автоматичних систем оптимізації процеса горіння в котлах.
  • Впровадження автоматики і засобів контролю на всіх етапах виробництва.
  • Впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП).
  • Заміна теплообмінного обладнання теплопунктів і котелень на оптимальне високоефективне обладнання.
  • Заміна існуючих насосів з енергоємними електродвигунами на сучасні насоси.
  • Застосування частотного регулювання для управління двигунами насосів.